Trendyol Express Calisma Saatleri 2021

Trendyol Express Nedir?

Trendyol Express Başvuru Nasıl Yapılır?

  • Taşıyıcı Olmak İstiyorum ibaresinin altında yer alan “SEÇ” butonuna basınız.
  • Motorsiklet veya Hafif Ticari araç seçeneklerinden hangisini uygun görüyorsanız ilgili görselin altında yer alan “SEÇ” butonuna tıklayın.
  • Firma sizden; Ad, Soyad, Doğum Yılı, E-Posta Adresi, Eğitim Durumu, İl, İlçe, Şirket Türü, T.C. Kimlik Numarası, Cinsiyet gibi bilgileri talep etmektedir. Bu bilgileri doğru bir şekilde doldurun.
  • Aracınız var mı sorusuna eğer aracınız yok ise “Yok ama Alabilirim” cevabı ile cevap verebilirsiniz.
  • Gereksinimler bölümünde yer alan; Sürücü Ehliyeti, Araç Ruhsatı, Temiz Sabıka Kaydı, SRC 4 Belgesi ve Psikoteknik Belgesi gibi gerekli olan belgeleri şirket sizin çalışmanızı uygun gördükten sonra tamamlayabilirsiniz.

Trendyol Express Çalışma Saatleri Nedir?

Trendyol Express Hafta Sonu Çalışıyor Mu?

Trendyol Express Açılış Saati

Trendyol Express Kapanış Saati

Trendyol Express Pazar Günü Teslimat Yapıyor mu?

Trendyol Express Ne Kadar Sürede Gelir?

Trendyol Express Hangi illerde var?

Trendyol Express Pazar Günü Dağıtım Yapıyor mu?

Trendyol Araçlı Kurye Ne Kadar Kazandırır?

--

--

--

SEO, WordPress, Finans ve Teknoloji platformu.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Kozba

Kozba

SEO, WordPress, Finans ve Teknoloji platformu.

More from Medium

Cash App Money Generator 2021 Without Human Verification Or Survey

Web Hosting Servers:  What is it & why do you need it?

Grammar test for class 7

Best RV Travel Apps — Time.Travel.Trek.