Profil Backlink ve Backlink İndexletme

Profil Backlink, Site Dışı SEO yani link inşasında sıklıkla tercih edilen, geçerliliğini koruyan, kalıcı ve doğal bir backlink yöntemidir. Profil Backlink çalışmasındaki temel amaç, DA yani Domain Otorite değeri yüksek web sitelerinde profil oluşturarak profil sayfalarında yer alan “Web Site” bölümüne site adresini eklemektir. DA değeri 99 ile 85 arasında Backlink alabileceğiniz en az 25 tane kaynak bulunmaktadır. Bu kaynakların birçoğu da indexlenebilir yani Google arama sonuçlarında yer alabilen kaynaklardır.

Profil Backlink Ne Demek?

Profil Backlink alınmasına imkan tanıyan, otorite değeri yüksek kaynaklardan genellikle NoFollow türünde alınan bağlantılara profil backlink adı verilmektedir. Bu yöntemdeki temel amaç otoritelerden sitelerden bağlantı alarak Google tarafındaki otoriter ve güvenilir site imajını arttırmaktır.

Bu backlink yöntemi birçok SEO uzmanı tarafından ücretsiz kaynaklardan oluştuğu ve zaman gerektirdiği için gereksiz görülse de oldukça faydalı bir yöntemdir. Bu şekilde backlink alabileceğiniz 500'den fazla web sitesi de bulunmaktadır.

Profil Backlink Örnekleri

Profil Backlink yöntemine örnekler vermek gerekirse; Microsoft, Twitch, Github, Blogger, Medium, Disqus, AboutMe, Ted, Onedio ve Behance gibi web siteleridir. Bu sitelerde üyelik oluşturduktan sonra Profil bölümünü düzenleyin ve web sitesi bölümüne kendi site adresini yazın.

Profil Backlink çalışması maalesef bununla sınırlı değildir. Bu kaynaklardan backlink aldıktan sonra bu backlinkleri indexletmeniz gerekmektedir. Profil Backlink’e örnek olması açısından kanalımızdan bir videoyu sizlere bırakıyoruz.

Microsoft Backlink

Blogger Backlink

Github Backlink

Disqus Backlink

Behance Backlink

Daha fazla Profil Backlink kaynağı için YouTube kanalımızı takip edebilir veya WhatsApp üzerinden iletişime geçerek bizlerden hizmet alabilirsiniz.

Backlink indexletme Nasıl Yapılır?

Backlink almak kadar alınan backlinki indexletmekte oldukça önemlidir. Bu yöntem doğal, kalıcı, etkili ve otorite değerini arttıran bir yöntem olmasına rağmen zor indexlenebilir bir backlink yöntemidir. Backlink’i aldıktan sonra dışarıdan müdahale etmeniz sürece bu backlinkler Google tarafından tanınmayacak ve Search Console Bağlantılar bölümünde gözükmeyecektir. Bu noktada kullanabileceğiniz 4 farklı yöntemi sizlerle paylaşacağız.

YouTube Yöntemi

Backlink indexletme işlemi için YouTube’u kullanabilirsiniz. YouTube’da sahte bir kanal açar ve bu kanala 15–20 saniyelik bir video upload edersiniz. YouTube’a video yüklerken açıklama bölümüne ise ilgili Profil Backlink sayfalarınızı yapıştırırsınız.

Twitter Yöntemi

Twitter’da direkt olarak Tweet atarak da backlink indexletme yapabilirsiniz. Diğer yandan, Twitter yöntemi YouTube yöntemi kadar etkili değildir.

Google PageSpeed Insights

WordPress Site Hızlandırma konusunda kullanılan bir Google servisi olan PageSpeed Insights bir backlink indexletme servisi olarak da kullanabilirsiniz. Google PageSpeed aracına aldığınız backlink sayfalarını yazabilirsiniz. Google botları bu sayfayı ziyaret ettiği için birçok kişi tarafından kullanılan alternatif bir backlink indexletme yöntemidir.

News Kayıtlı Site Yöntemi

En garantili olan yöntem ise budur. Google News kaydı olan bir web sitesinin Bileşenler veya Footer bölümüne aldığınız backlinkleri ekleyebilirsiniz. İçerik girdikçe google botları sayfayı ziyaret edeceği için Footer bölümüne eklediğiniz Profil Backlink sayfalarını da kontrol edecektir. Sitenin NoFollow yerine DoFollow çıkış verdiğine dikkat etmelisiniz.

Konuyla alakalı Sıkça Sorulan Sorular aşağıda yer almaktadır.

Ücretsiz Backlink Kaynakları Nelerdir?Profil backlink yöntemi ücretsiz backlink kaynakları arasında değerlendirilen bir backlink yöntemidir. Günümüzde bu şekilde backlink almanıza imkan tanıyan birçok otoriter web sitesi bulunmaktadır. Bu sitelere profiller açarak ücretsiz backlink kaynaklarından yararlanabilirsiniz.Backlink Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?Backlink alırken ilk dikkat etmeniz gereken şey bu kaynağın indexlenebilir olmasıdır. İndexlenmeyen ve Search Console Bağlantılar bölümünde yer alan backlinkler kaliteli olsalar da fayda sağlamayacaklardır. Bu yüzden indexlenebilir kaynaklara yoğunlaşmalısınız. Yine backlinklerin alındığı sayfada çok fazla link çıkışı olmamalı, ilgili sitenin DA PA değeri yüksek olmalıdır. Backlink alırken dikkat edilecek bir diğer faktör ise ilgili kaynağın kalıcı olmasıdır.Profil Backlink Etkili midir?NoFollow olması sebebiyle bu backlink yöntemi tanıtım yazısı kadar etkili olmayabilir. Diğer yandan, indexletme çalışması yapıldığında backlink alınan birçok web sitesi Search Console bağlantılar bölümünde yer alacaktır. Sayıca yüksek tutup indexlettiğinizde Profil Backlink yöntemi oldukça etkili bir yöntem olacaktır.

Kaynak: https://www.kozba.org/profil-backlink/

--

--

--

SEO, WordPress, Finans ve Teknoloji platformu.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Kozba

Kozba

SEO, WordPress, Finans ve Teknoloji platformu.

More from Medium

Using Machine Learning to Predict Home Renovation Energy Savings

6 Styles-A-Learning with Daniel Goleman

The what, why, and how of ‘blockchain’ technology

NFT’s For Live Events — Proof Of Physical Attendance (POPA).

Attend Token Logo