CPU Sıcaklık Ölçme Nasıl Yapılır? 2021

CPU Sıcaklık Ölçme Nasıl Yapılır, sorusuna yanıt vereceğimiz bu içeriğimizde bilgisayarın en önemli donanımlarından olan İşlemcinin (CPU) Sıcaklığını ölçme işleminin nasıl yapıldığını aktaracağız. CPU Sıcaklık Ölçme işlemini gerçekleştiren birçok ücretsiz program bulunmaktadır. Bu yüzden içeriğimizde bu programlarla bu işlemi nasıl yapabileceğinizi aktaracağız.

Bilgisayarların performansında belirleyici bir etkiye sahip olan donanımların sıcaklık değeri, sürekli olarak takip edilmesi gereken önemli bir durumdur. İşlemci ve Ekran kartının sürekli olarak yüksek sıcaklıklarda çalışması ilgili donanımların kullanım ömrünü kısaltmaktadır. Bu yüzden de ilgili programlarla en azından haftada bir gün sıcaklık ölçme işlemini yapmanız önemlidir.

CPU Sıcaklık Ölçme Programları

CPU Sıcaklık Ölçme Programları içeriğimizin devamında listelenmiştir.

- Speccy

- SpeedFan

- HWMonitor

- Core Temp

- AIDA64 Temp

Bilgisayar Sıcaklık Ölçme Programsız

Bilgisayar Sıcaklık Ölçme Programsız bir şekilde de yapılabilen bir işlemdir. Diğer yandan, bu işlemi yapabilmek için BIOS’a girmek zorundasınız. Windows veya MAC gibi işletim sistemlerini çalıştırdıktan sonra bu işlemi programsız bir şekilde yapmanız imkan dahilinde değildir.

Diğer yandan bu yöntemin dezavantajları bulunmaktadır. BIOS’da işlemcinin sıcaklık değerini ölçümlediğinizde işlemci herhangi bir yük altında değildir. Bu yüzden de işlemcinin net sıcaklık değeri verisi bu yöntemle ölçümlenememektedir.

CPU Sıcaklık Ölçme — Speccy

Speccy Programı ile CPU Sıcaklık Ölçme

Speccy programı ücretsiz bir program olmakla birlikte bilgisayarın sahip olduğu tüm donanımların sıcaklık değerini ölçebilen bir yazılımdır. Yazılımı kurduktan sonra “Summary” bölümünden tüm donanımlarınızın sıcaklık değerini ölçümleyebilirsiniz.

Speccy programı aynı zamanda ilgili donanımların isim bilgisini de iletmektedir. İlgili görselde de görebileceğiniz gibi Ekran Kartı, Anakart ve İşlemci gibi donanımların isimleri de yer almaktadır.

İşlemci Sıcaklığı en fazla kaç olmalıdır?İşlemci sıcaklığı ideal bir masaüstü bilgisayarda 30 derece iken bu sıcaklık değeri laptoplarda 50 derecedir. Oyun ve Render gibi işlemlerde ise işlemci sıcaklığı en yüksek 80 derece olmalıdır. Bu sıcaklığın üzerindeki bir sıcaklık ilgili donanımın ömrünü kısaltacaktır.İşlemci Sıcaklığı yüksek olursa ne olur?İşlemci sıcaklığı yüksek olduğunda işlemcinin kullanım ömrü kısalacaktır. Yine işlemcinin yüksek ısı değerlerinde çalışması donanımdan alınabilecek performansı düşerecektir.İşlemci Sıcaklığı Nasıl Öğrenebilirim?İşlemci Sıcaklığını öğrenebilmek için Speccy programını kullanabilirsiniz. Speccy programını kurduktan sonra “CPU” veya “Summary” bölümlerinde işlemcinin sıcaklık değeri ve modeli bilgisi yer almaktadır.

Kaynak: https://www.kozba.org/teknoloji/

--

--

--

SEO, WordPress, Finans ve Teknoloji platformu.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Kozba

Kozba

SEO, WordPress, Finans ve Teknoloji platformu.

More from Medium

State of the State

Saito Network — Scalability for Web3.0

WireGuard on Windows Server

Riyadh confirms commitment to ‘OPEC Plus’ deal with Russia