Baglantiniz Gizli Degil Hatasinin Cozumu

Bağlantınız Gizli Değil Hatası Ne Demek?

Bağlantınız Gizli Değil Hatasının Çözümü

  1. Sayfayı Yeniden Yükleyin: Bağlantınız Gizli Değil hatası ile karşılaştığınızda sayfayı yeniden yükleyerek yani F5 yaparak bu hatanın önüne geçebilirsiniz.
  2. Ortak WiFi Kullanmak: Ortak ağlar genellikle HTTP protokolü üzerinden çalışmaktadır. Ortak ağlardan işlem yapıldığında kişisel veriler tehdit altında kalacağı için bu hata ile de karşılaşmanız muhtemeldir. Eğer sorunun kaynağı bu ise kendi mobil veri ağınıza geçiş yaparak ilgili siteye bağlantı sağlamayı tekrar deneyebilirsiniz.
  3. Çerezleri Yenilemek: Chrome, Opera ve Mozilla gibi tarayıcılar daha önce girilen web sitelerini daha hızlı çalıştırmak için ilgili web siteleri önbelleğe alırlar. Eğer daha önce bu siteye girerken Bağlantınız Güvenli Değil hatası ile karşılaşmış iseniz çerezleri tamamen temizlemelisiniz. Bunun için tarayıcıların “Geçmiş” sekmesi altından işlem yapabilirsiniz.
  4. FlushDNS Yazılımını Kullanmak: FlushDNS gibi yazılımlar bu hatanın önüne geçebileceğiniz programlardır. Bu programlar mevcut DNS kayıtlarınızı temizlediği için hatanın devamı durumunda ücretsiz bir yazılım olan FlushDNS yazılımdan destek alabilirsiniz.
  5. Tarih ve Zaman Ayarı: Nadirde olsa Bios Pilinden kaynaklanan bir hatadan dolayı tarih ve saatleriniz güncel olmayabilir. Eğer tarih ve saat ayarlarınızda problem varsa Windows 10 işletim sisteminde sağ alt bölümde yer alan alandan tarih ve saat ayarlarınızı güncelleyebilirsiniz.
  6. IP Değiştirmek: Yine IP değiştirmekte Bağlantınız Gizli Değil Hatasının çözümleri arasında yer almaktadır.
  7. VPN Ayarları: VPN ayarlarınızda oluşan bir hatadan dolayı da web sitelerini ziyaret ederken bu hata ile karşılaşabilirsiniz. Eğer böyle bir durumdan emin iseniz VPN programınızı geçici olarak devre dışı bırakabilir ya da tamamen kaldırabilirsiniz.

Bağlantınız Güvenli Değil Ne Demek?

Bağlantınız Güvenli Değil Hatasının Çözümü

Chrome Bağlantınız Gizli Değil Hatası

Bağlantınız Gizli Değil Windows 7

Err_ssl_protocol_error

--

--

--

SEO, WordPress, Finans ve Teknoloji platformu.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Kozba

Kozba

SEO, WordPress, Finans ve Teknoloji platformu.

More from Medium

questions and research results about web development

Coworking Space: Basic Rundowns You Must Have

Ucommune Coworking Space — Lounge

Op Amp Applications.

Gary McGaghey Explains How to Achieve Strategic Cost Reduction — BOSS Magazine